Formació docent online

perfils docents
eduk

T’oferim el cercador d’activitats de formació permanent més potent de Catalunya.

Benvingudes i benvinguts a la pàgina de Formació Docent.Online, on trobaràs totes les activitats de formació permanent per mestres, professors i professores de Catalunya. Aquí podràs filtrar per preus, per si estan o no reconeguts pel Departament d’Educació, per etapes, per metodologies, per avaluació, per vinculació a perfils docents…entre altres.


Registra’t i aconsegueix descomptes en formació!


Activitats de formació docent contínua.

Tots els i les mestres fem formació docent online. Més enllà de la xtec i del seu apartat de formació, en aquesta web pots buscar el curs que desitgis per saber què pensen els i les docents que ja l’han fet. D’aquesta manera sabràs si serà útil, si és el què busques, o bé no complirà les teves expectatives.

Existeixen moltes plataformes de formació docent: PRISMA, doqua, EduK, Actisi, AprènOnline, Associació Catalana de Formació Virtual, EscolaEduca.org, Fundació Vincles, Fundació Pere Tarrés, IRIF, Xaloc o Fundació Privada Impuls, entre moltes altres.

Pots buscar pel títol del curs, posant la plataforma de formació o per temàtica.


La formació permanent online és una eina clau en el procés de millora del sistema educatiu.

Tota la normativa actual regula que la formació permanent de mestres i professorat és un dret i una obligació. Cada cop més centres realitzen formacions internes de centre vinculades als seus projectes educatius. Però alhora els i les docents tenen interessos particulars sobre el seu camp de treball. Per això acaben fent activitats de formació, la majoria reconegudes pel Departament d’Educació.

Què és la formació contínua?

La formació contínua és l’eina que tenen els i les docents (i tots els professionals) de mantenir-se actualitzats en les seves tasques professionals.

La formació contínua és alhora una obligació i un dret.

Actualment la formació contínua o l’aprenentatge al llarg de la vida està considerada una eina clau en la millora dels sistemes educatius.

Com afecta la formació contínua a la meva carrera professional?

La formació contínua té diferents afectacions, depenent del moment en què et trobes professionalment:

· Si encara no has entrat a la borsa de treball de substitucions, en el moment de la sol·licitud la formació contínua que presentis farà que el teu número sigui major o menor atès que compta com a mèrits.

· Si ja estàs treballant com a interí o substitut, la formació contínua NO fa millorar el número a la borsa de treball. Això només es veu modificat pel temps de treball i per les responsabilitats assumides als centres de treball. Sí que et servirà, però, per al reconeixement de perfils professionals docents.

· Si et presentes a un concurs d’oposicions la formació contínua pot comptar com a mèrit. De manera general només els cursos de 30h tenen aquesta consideració de mèrit, però cal estar atents i llegir bé la normativa que regula cada concurs d’oposició.

· Si ja ets funcionari i participes del concurs de trasllats, la formació contínua també comptabilitza com a mèrits en la puntuació.

· Siguis substitut o substituta, interí o interina o funcionari o funcionària, les activitats de formació et poden servir pel reconeixement de perfils professionals docents.

Qualsevol formació em serveix?

No. El Departament d’Educació de Catalunya només reconeix els cursets que s’adeqüen a la normativa que la regula. Per això cal llegir bé si en les característiques de la formació els cursos estan o no reconeguts pel Departament.

Alhora, cal tenir present que hi ha formacions que per les poques hores que impliquen no tenen caràcter de mèrit, sinó simplement de reconeixement.

Què són els perfils professionals docents?

Els perfils professionals són una característica que els i les docents poden tenir reconeguda atenent a la seva formació contínua i/o a la seva experiència.

Als centres educatius existeixen tres tipus de places: ordinàries, d’especialitat o estructurals. Per accedir a una plaça ordinària només cal tenir el títol de mestre. Per accedir a una plaça d’especialitat cal tenir la corresponent especialitat reconeguda a través del títol universitari o bé a través de l’experiència i processos de reconeixement interns del Departament. Per accedir a una plaça estructural cal tenir reconegut el perfil corresponent a aquella plaça.

Per poder reconèixer un d’aquests perfils cal presentar la documentació exigida segons la normativa i, en cas afirmatiu, el tindrem reconegut a partir del 31 de maig del curs en vigor.

Si vols més informació sobre com activar els perfils professionals docents pots consultar-ho aquí.

Tens altres preguntes?

Si tens altres preguntes et convidem a que ens les facis arribar a través del nostre formulari i les afegirem a la nostra web de preguntes freqüents.

· Com ser professor o professora a secundària (ESO)?

· El grau de magisteri.

· Estudiar magisteri a Catalunya: requisits.


Articles autoformatius.

Educació inclusiva. Educació per a tothom.

Una escola que no és inclusiva no es pot considerar escola, una educació que no és inclusiva no és educació. Per això treballem diàriament per facilitar les eines necessàries per a una atenció educativa inclusiva de l’alumnat.

Formació Docent.oline ofereix un espai de reflexió educativa on parlarem d’educació primària, secundària, infantil, aprenentatge competencial, educació inclusiva, educació emocional, normativa educativa, avaluació, avaluació docent, equips directius, inspecció…i especialment d’alumnat.

Per què educació inclusiva i competencial?

Creiem fermament en els processos de reflexió com a eines del canvi. Cal dotar als equips docents d’eines de reflexió per millorar la tasca educativa, i això portarà implícit una millora de la cohesió social i dels resultats educatius.

Volem contribuir a la millora educativa.

L’educació emocional?

Sovint, quan parlem dels drets bàsics de les persones, ràpidament parlem de sanitat, educació, justícia…com a drets bàsics. Si això és així, l’educació és doncs un pilar dels sistemes democràtics actuals.

Entendre l’educació com l’eina que ajuda l’infant a créixer, fer-se persona… ens porta a valorar l’educació emocional com el mecanisme a través del qual acompanyem el nen o nena en el seu creixement personal.

La gestió de les emocions a l’educació, l’autoconeixement, la resiliència, l’autoestima, l’empatia…ens portaran a un sistema educatiu més complert.

Aquests aprenentatges aniran acompanyats d’activitats d’educació en valors, tant a infantil com a primària.

A continuació veureu les darreres entrades. Clicant al títol tindreu accés als articles autoformatius, i clicant l’entrada inferior tindreu accés a una petita explicació.

Articles autoformatius recents.