formació docent

Formació docent online

Busca el curs de formació docent que desitgis, valora’l o consulta què en pensen.
Tots els cursos de formació docent online

Tots els i les mestres fem formació docent online. En aquesta web pots buscar el curs que desitgis per saber què pensen els i les docents que ja l’han fet. D’aquesta manera sabràs si serà útil, si és el què busques, o bé no complirà les teves expectatives.

Però alhora també necessitem que comentis i deixis valorats els cursos que has fet. És tan fàcil com registrar-te al nostre web i buscar les activitats de formació que hagis fet. Després només hauràs de posar una puntuació entre 1-5 estrelles i deixar un comentari. D’aquesta manera estaràs ajudant a altres professors i professores a triar la seva formació permanent.

Pots buscar pel títol del curs, posant la plataforma de formació o per temàtica.La formació permanent online és una eina clau en el procés de millora del sistema educatiu.

Tota la normativa actual regula que la formació permanent de mestres i professorat indica que és un dret i una obligació. Cada cop més centres realitzen formacions internes de centre vinculades als seus projectes educatius. Però alhora els i les docents tenen interessos particulars sobre el seu camp de treball. Per això acaben fent activitats de formació, la majoria reconegudes pel Departament d’Educació.

Registra’t i aconsegueix descomptes en formació!

Què és la formació contínua?

La formació contínua és l’eina que tenen els i les docents (i tots els professionals) de mantenir-se actualitzats en les seves tasques professionals.

La formació contínua és alhora una obligació i un dret.

Actualment la formació contínua o l’aprenentatge al llarg de la vida està considerada una eina clau en la millora dels sistemes educatius.

Com afecta la formació contínua a la meva carrera professional?

La formació contínua té diferents afectacions, depenent del moment en què et trobes professionalment:

· Si encara no has entrat a la borsa de treball de substitucions, en el moment de la sol·licitud la formació contínua que presentis farà que el teu número sigui major o menor atès que compta com a mèrits.

· Si ja estàs treballant com a interí o substitut, la formació contínua NO fa millorar el número a la borsa de treball. Això només es veu modificat pel temps de treball i per les responsabilitats assumides als centres de treball. Sí que et servirà, però, per al reconeixement de perfils professionals docents.

· Si et presentes a un concurs d’oposicions la formació contínua pot comptar com a mèrit. De manera general només els cursos de 30h tenen aquesta consideració de mèrit, però cal estar atents i llegir bé la normativa que regula cada concurs d’oposició.

· Si ja ets funcionari i participes del concurs de trasllats, la formació contínua també comptabilitza com a mèrits en la puntuació.

· Siguis substitut o substituta, interí o interina o funcionari o funcionària, les activitats de formació et poden servir pel reconeixement de perfils professionals docents.

Qualsevol formació em serveix?

No. El Departament d’Educació de Catalunya només reconeix els cursets que s’adeqüen a la normativa que la regula. Per això cal llegir bé si en les característiques de la formació els cursos estan o no reconeguts pel Departament.

Alhora, cal tenir present que hi ha formacions que per les poques hores que impliquen no tenen caràcter de mèrit, sinó simplement de reconeixement.

Què són els perfils professionals docents?

Els perfils professionals són una característica que els i les docents poden tenir reconeguda atenent a la seva formació contínua i/o a la seva experiència.

Als centres educatius existeixen tres tipus de places: ordinàries, d’especialitat o estructurals. Per accedir a una plaça ordinària només cal tenir el títol de mestre. Per accedir a una plaça d’especialitat cal tenir la corresponent especialitat reconeguda a través del títol universitari o bé a través de l’experiència i processos de reconeixement interns del Departament. Per accedir a una plaça estructural cal tenir reconegut el perfil corresponent a aquella plaça.

Existeixen els següents perfils:

  • Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)
  • Competència digital docent
  • Atenció a la diversitat dels alumnes
  • Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial
  • Lectura i biblioteca escolar
  • Immersió i suport lingüístic
  • Educació visual i plàstica
  • Metodologies amb enfocament globalitzat 

Per poder reconèixer un d’aquests perfils cal presentar la documentació exigida segons la normativa i, en cas afirmatiu, el tindrem reconegut a partir del 31 de maig del curs en vigor.

Si vols més informació sobre com activar els perfils professionals docents pots consultar-ho aquí.

Tens altres preguntes?

Si tens altres preguntes et convidem a que ens les facis arribar a través del nostre formulari i les afegirem a la nostra web de preguntes freqüents.

Webs amigues.