Què ha de tenir un projecte d’aprenentatge cooperatiu?
Aprenentatge cooperatiu: moda o necessitat?
Inclusió. Decret 150/2017 de 17 de juliol
Les bones preguntes. ABP.
L’educació sexual.
La normativa educativa.
Les comunitats d’aprenentatge.
Formació permanent.
Les festes a l’escola.
Atenció a la diversitat i abandonament escolar.
Biblioteca escolar.
L’avaluació a l’educació infantil.
La comunicació a l’aula.

L’avaluació docent: una oportunitat?

Leave Comment