El grau de magisteri.

El grau de magisteri.

Tenint en compte que els i les mestres poden donar classes a dues etapes diferents, les titulacions existents es refereixen de manera prioritària a cadascuna d’aquestes etapes. Així doncs, trobem el grau de magisteri d’educació infantil (de 0 a 6 anys d’edat) i el grau de magisteri d’educació primària (de 6 a 12 anys).

Cadascun d’aquests graus es poden estudiar en 4 cursos escolars. Si es desitja, i la universitat triada l’oferta, es poden cursar els dos graus alhora però tindrà una durada de 5 cursos escolars. En aquest cas s’estudiaria el doble grau de magisteri en educació infantil i educació primària.

També existeix la possibilitat d’estudiar magisteri d’educació primària en anglès, fet que comporta el reconeixement de l’especialitat de llengua anglesa per a la persona titulada.

Què s’estudia al grau de magisteri?

Popularment es diu que estudiar magisteri és com tornar a l’escola. No és cert, però té una part de realitat. Estudiant magisteri es tornaran a donar les mateixes àrees d’estudi que a l’escola, però des de la vessant pedagògica: com treballem les matemàtiques? Com treballem la llengua?

Alhora, aquests aprenentatges aniran acompanyants de bases psicopedagògiques, de desenvolupament del llenguatge, d’adquisició de la lectoescriptura, del desenvolupament de competències transversals, de l’atenció a la diversitat… fent un engranatge de formació inicial necessari per al desenvolupament de la tasca laboral de mestre o mestra.

Tot això anirà acompanyat de pràctiques docents en centres educatius diversos: zones escolars rurals, centres ordinaris, centres de màxima complexitat, centres educatius en hospitals, centres educatius a presons, escoles d’adults, …

I un cop tinc el grau, què puc fer?

Sortides n’hi ha diverses. Es pot optar per treballar en l’àrea reconeguda o bé es pot decidir continuar estudiant, ja sigui un doctorat, un màster o un postgrau.

Els postgraus vinculats als graus de magisteri ens porten al reconeixement d’una especialitat: música, educació física, educació especial… Així doncs, si l’estudiant té interès en accedir en el futur a una plaça d’especialista caldrà cursar el postgrau corresponent.

També es pot optar per cursar el postgrau en direcció de centres públics si hi ha interès en l’àmbit de l’organització, el lideratge distribuït i la presa de decisions.

On puc estudiar?

T’animem a consultar al cercador de FormacióDocent.online les diferents universitat de Catalunya que oferten els graus de magisteri.

Leave Comment