competència digital docent

Competència digital docent.

Competència digital docent. 1. Identificació del lloc de treball 1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes; cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de professors tècnics de formació professional; cos de professors d’escoles oficials d’idiomes; cos de professors d’arts plàstiques

perfils docents

Perfils docents

Què són els perfils docents? Els perfils docents són un reconeixement de formació i/o experiència en un aspecte clau. Aquest reconeixement té efectes en la possibilitat o no d’optar a ocupar una plaça estructural en un centre educatiu. Les escoles i instituts tenen tres tipus de places per al professorat: ordinàries, d’especialitat i específiques. Les