Metodologies amb enfocament globalitzat

Metodologies amb enfocament globalitzat.

Metodologies amb enfocament globalitzat. 1. Identificació del lloc de treball 1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de mestres. 1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents. 1.3 Tipus de centres: Escoles, Instituts i Instituts escola. 2. Descripció del lloc de treball docent específic amb

Docència de dues especialitats docents a l'ESO

Docència de dues especialitats docents a l’ESO.

Docència de dues especialitats docents a l’ESO. 1. Identificació del lloc de treball 1.1 Cossos docents del lloc: Cos de professors d’ensenyament secundari; cos de catedràtics d’ensenyament secundari i cos de mestres. 1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents. 1.3 Tipus de centres: Instituts i Instituts escola. 2. Descripció del lloc de treball

immersió i suport lingüístic

Immersió i suport lingüístic.

Immersió i suport lingüístic. 1. Identificació del lloc de treball 1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de mestres. 1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents. 1.3 Tipus de centres: Escoles; Instituts i Instituts escola. 2. Descripció del lloc de treball docent específic amb

lectura i biblioteca escolar

Lectura i biblioteca escolar.

Lectura i biblioteca escolar. 1. Identificació del lloc de treball 1.1 Cossos docents del lloc: Cos de mestres; cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari. 1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents. 1.3 Tipus de centres: Escoles i Instituts escola i Instituts. 2. Descripció del lloc de treball docent específic

atenció a la diversitat de l'alumnat

Atenció a la diversitat de l’alumnat.

Atenció a la diversitat de l’alumnat. 1. Identificació del lloc de treball 1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de professors tècnics de formació professional; cos de mestres. 1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents. 1.3 Tipus de centres: Escoles, Instituts i Instituts escola.

lingüístic en llengua estrangera

Perfil lingüístic en llengua estrangera.

1.- Perfil lingüístic en llengua estrangera. 1. Identificació del lloc de treball 1.1 Cossos docents: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de professors tècnics de formació professional; cos de professors d’arts plàstiques i disseny; cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny