lectura i biblioteca escolar

Lectura i biblioteca escolar.

Lectura i biblioteca escolar. 1. Identificació del lloc de treball 1.1 Cossos docents del lloc: Cos de mestres; cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari. 1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents. 1.3 Tipus de centres: Escoles i Instituts escola i Instituts. 2. Descripció del lloc de treball docent específic