immersió i suport lingüístic

Immersió i suport lingüístic.

Immersió i suport lingüístic. 1. Identificació del lloc de treball 1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de mestres. 1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents. 1.3 Tipus de centres: Escoles; Instituts i Instituts escola. 2. Descripció del lloc de treball docent específic amb