avaluació formativa distància

L’avaluació formativa a distància: alumnat en entorns socioeconòmicament desafavorits.

Un cop el Departament d’Educació ha demanat als equips docents l‘elaboració d’una proposta pedagògica que iniciï el tercer trimestre, els i les mestres s’han de plantejar com fer una avaluació formativa a distància. Què és l’avaluació formativa? Avaluar de manera formativa vol dir ser capaç de reflexionar sobre quins aspectes he adquirit i quins aspectes

educació emocional a l'escola

Educació emocional a les escoles.

Fa temps que l’educació emocional a les escoles és una realitat. Està present des d’educació infantil fins a cursos de secundària, malgrat ho està més en cursos baixos. Què és l’educació emocional? L’educació emocional és la identificació de les emocions i la gestió de les mateixes en situacions socials reals. L’educació emocional a l’escola té

El projecte de direcció

El projecte de direcció, sigui d’escola o institut, és el document que desplega el Projecte Educatiu de Centre durant quatre anys. El doctor en Ciències de l’educació i inspector d’educació del govern d’Aragó, el Sr. Ignacio Polo Martínez; i la mestra i inspectora d’educació del govern d’Aragó, la Sra. Gemma Puertas, van publicar l’any 2016

La normativa, aquella gran desconeguda.

La normativa sol ser aquella gran desconeguda però que afecta directament al dia a dia de les escoles i instituts. Els centres educatius, els serveis territorials, els i les docents, les famílies com a usuàries, l’alumnat, les titulacions, les avaluacions, els currículums… i en general tot el sistema educatiu està regulat per diverses normes que

Les festes a l’escola.

Les festes a l’escola sempre són tema de debat als claustres i consell escolars. Quina importància tenen? Les festes a l’escola: raó de ser. Un cop superat el període franquista, l’escola catalana tenia el repte de recuperar moltes de les tradicions que la dictadura havia prohibit o relegat a un segon pla. Festes com la

Atenció a la diversitat i abandonament escolar.

La mirada que el centre educatiu fa de l’atenció a la diversitat té una afectació directa en l’abandonament escolar. Som coneixedors de la relació directa entre atenció a la diversitat i abandonament escolar? La Fundació Bofill va emetre l’any 2017 l’informe “L’escola no és per a tu: el rol dels centres educatius en l’abandonament escolar“,

biblioteca escolar

Biblioteca escolar

La biblioteca escolar ha de ser un espai central en els centres educatius, ja siguin escoles o instituts. Però estem complint la normativa? La biblioteca escolar, aquella gran oblidada. Sovint una de les dificultats més rellevants que existeix als centres educatius és la comprensió lectora. Aquesta capacitat, segons diversos estudis, no es pot desenvolupar sense

Memòria històrica a l’escola.

Darrerament la societat espanyola i molt especialment des de Catalunya s’ha estat sensibilitzat per la memòria històrica, i no podria ser menys a l’escola. Què és la memòria històrica i què significa a l’escola? La memòria històrica vol posar en valor històric el paper que molta gent desconeguda va tenir al llarg de la dictadura

avaluació competencial I

L’avaluació competencial (I).

Parlem a les escoles i instituts d’aprenentatge competencial, però potser va sent hora de parlar de l’avaluació competencial. Què és l’avaluació competencial? L’avaluació és, per a molts docents, un procés a partir del qual ajudar als infants a millorar i adquirir noves capacitats. Però per poder fer aquest procés, necessitem d’eines que ajudin als propis

La fotografia a l’escola.

La introducció de noves tecnologies en els centres educatius cada cop és més real, entre elles la fotografia a l’escola. La fotografia, igual que moltes altres noves tecnologies, són mecanismes de comunicació molt present en els nostres dies. Les xarxes socials, la publicitat, els estris…estan plens de fotografies que cal desxifrar, interpretar, realitzar i editar.