educació emocional a l'escola

Educació emocional a les escoles.

Fa temps que l’educació emocional a les escoles és una realitat. Està present des d’educació infantil fins a cursos de secundària, malgrat ho està més en cursos baixos. Què és l’educació emocional? L’educació emocional és la identificació de les emocions i la gestió de les mateixes en situacions socials reals. L’educació emocional a l’escola té

El projecte de direcció

El projecte de direcció, sigui d’escola o institut, és el document que desplega el Projecte Educatiu de Centre durant quatre anys. El doctor en Ciències de l’educació i inspector d’educació del govern d’Aragó, el Sr. Ignacio Polo Martínez; i la mestra i inspectora d’educació del govern d’Aragó, la Sra. Gemma Puertas, van publicar l’any 2016

La normativa, aquella gran desconeguda.

La normativa sol ser aquella gran desconeguda però que afecta directament al dia a dia de les escoles i instituts. Els centres educatius, els serveis territorials, els i les docents, les famílies com a usuàries, l’alumnat, les titulacions, les avaluacions, els currículums… i en general tot el sistema educatiu està regulat per diverses normes que

Les festes a l’escola.

Les festes a l’escola sempre són tema de debat als claustres i consell escolars. Quina importància tenen? Les festes a l’escola: raó de ser. Un cop superat el període franquista, l’escola catalana tenia el repte de recuperar moltes de les tradicions que la dictadura havia prohibit o relegat a un segon pla. Festes com la

biblioteca escolar

Biblioteca escolar

La biblioteca escolar ha de ser un espai central en els centres educatius, ja siguin escoles o instituts. Però estem complint la normativa? La biblioteca escolar, aquella gran oblidada. Sovint una de les dificultats més rellevants que existeix als centres educatius és la comprensió lectora. Aquesta capacitat, segons diversos estudis, no es pot desenvolupar sense

L’avaluació a l’educació infantil.

Observar, guiar, ajudar…és l’avaluació a l’educació infantil. Com és l’avaluació a l’educació infantil? Segons Neus Santmartí, sense avaluació no hi ha aprenentatge. Ens hem de plantejar, doncs, com fem els processos d’avaluació a l’etapa d’educació infantil. En el moment que el docent indica a l’alumne “això ho fas molt bé” o “fixa’t una mica més,

La fotografia a l’escola.

La introducció de noves tecnologies en els centres educatius cada cop és més real, entre elles la fotografia a l’escola. La fotografia, igual que moltes altres noves tecnologies, són mecanismes de comunicació molt present en els nostres dies. Les xarxes socials, la publicitat, els estris…estan plens de fotografies que cal desxifrar, interpretar, realitzar i editar.

Currículum educació visual i plàstica.

L’àrea d’educació visual i plàstica compta amb un currículum a desenvolupar. Dins d’aquest currículum trobem competències i criteris d’avaluació, alhora que continguts, vinculats a la capacitat crítica davant dels estereotips de cos. A més, socialment el tema de la cosificació de la dona ha pres darrerament molta rellevància. Currículum educació visual i plàstica: una proposta.

La comunicació en l’educació.

És important la comunicació en l’educació? Avui és la professora agregada del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili, la Sra. Janaina Minelli de Oliveira, qui ens ofereix un tema a debat: des de quin punt de vista interlocutem amb el nostre alumnat? Si entenem que l’acte comunicatiu no és un fet passiu