Memòria històrica a l’escola.

Darrerament la societat espanyola i molt especialment des de Catalunya s’ha estat sensibilitzat per la memòria històrica, i no podria ser menys a l’escola. Què és la memòria històrica i què significa a l’escola? La memòria històrica vol posar en valor històric el paper que molta gent desconeguda va tenir al llarg de la dictadura

La fotografia a l’escola.

La introducció de noves tecnologies en els centres educatius cada cop és més real, entre elles la fotografia a l’escola. La fotografia, igual que moltes altres noves tecnologies, són mecanismes de comunicació molt present en els nostres dies. Les xarxes socials, la publicitat, els estris…estan plens de fotografies que cal desxifrar, interpretar, realitzar i editar.

Currículum educació visual i plàstica.

L’àrea d’educació visual i plàstica compta amb un currículum a desenvolupar. Dins d’aquest currículum trobem competències i criteris d’avaluació, alhora que continguts, vinculats a la capacitat crítica davant dels estereotips de cos. A més, socialment el tema de la cosificació de la dona ha pres darrerament molta rellevància. Currículum educació visual i plàstica: una proposta.