Tractament de gènere als textos

Tractament del gènere als textos.

El tractament del gènere als textos ha estat (i encara ho és) motiu de discussió lingüística. El Departament d’Educació, crec que amb bon criteri, ha publicat uns criteris a l’hora de tractar aquest tema en els textos elaborats per tots els estaments que en depenen. Escoles, instituts, llars d’infants i escoles d’idiomes (entre altres) s’hauran

La normativa, aquella gran desconeguda.

La normativa sol ser aquella gran desconeguda però que afecta directament al dia a dia de les escoles i instituts. Els centres educatius, els serveis territorials, els i les docents, les famílies com a usuàries, l’alumnat, les titulacions, les avaluacions, els currículums… i en general tot el sistema educatiu està regulat per diverses normes que

Currículum educació visual i plàstica.

L’àrea d’educació visual i plàstica compta amb un currículum a desenvolupar. Dins d’aquest currículum trobem competències i criteris d’avaluació, alhora que continguts, vinculats a la capacitat crítica davant dels estereotips de cos. A més, socialment el tema de la cosificació de la dona ha pres darrerament molta rellevància. Currículum educació visual i plàstica: una proposta.