Què he de fer en cas de contagi?

Moltes i molts mestres es pregunten què han de fer en cas de contagi per COVID-19 a les seves aules. Anem a desgranar, pas a pas, el protocol a seguir.

És molt probable un cas de contagi a l’escola?

Segons les estadístiques publicades pels Departaments de Salut i Educació, la probabilitat de contagi entre infants és menor que a la resta de grups poblacionals. Això no vol dir que eixisteixi el risc zero, però sí que dona senyals que no és justament aquest sector de la població el més perjudicat per la COVID-19.

En realitat el problema rau en tota la mobilitat social que l’escola comporta. Mares, pares, tiets, cosins, avis, àvies, veïnes i veïns… són els responsables directes d’acompanyar i recollir aquests infants. És aquí on, de manera estadística, es poden donar brots de contagi de manera més freqüent.

Amb tot, les escoles i instituts han de ser entorns el màxim de segurs possible. Per això caldrà seguir les indicacions de seguretat i higiene que tantes vegades ens han fet saber des de les administracions.

Com detectem un cas de COVID-19?

Els i les docents podem ajudar en la detecció precoç de casos de COVID-19. Alguns dels símptomes més freqüents són la tos, el malestar, la febre, el cansament i el mal de pit. Òbviament aquesta simptomatologia es pot associar també a altres patologies com un simple refredat o la grip. Per això no és des d’Educació des don es detecten casos, sinó que simplement s’ajuda en aquest procés.

Seran només els responsables de Salut, a través dels ja famosos PCR, qui determinarà si darrera d’aquesta simptomatologia existeix un contagi de COVID-19.

Què he de fer en cas de contagi?

Ja hem aclarit que una mestra no pot decidir, en cap cas, que un cas és o no COVID-19. La seva obligació, davant d’una simptomatologia, és informar a la persona responsable del centre de la gestió de casos COVID-19, el o la directora del centre.

Serà la direcció qui, seguint el protocol, avisi a la família de l’infant perquè el vinguin a recollir i aconselli la visita al CAP de referència. En cas que la simptomatologia sigui greu, caldrà avisar des de direcció al 061.

Mentre s’espera l’arribada de la família, caldrà dotar a l’infant de mascareta higiènica nova, i a la persona que l’acompanya també.

Davant d’una sospita, ens confinaran?

Davant d’una sospita la decisió d’un possible confinament serà presa per Salut. En principi, el protocol diu que fins que no hi hagi uns resultats fiables (entre 24 i 48h després del PCR) no es procedirà al confinament del grup estable. En canvi, sí que es confinaran les persones properes de la persona susceptible de ser portadora del virus (germans, mares, pares, tutors legals… i la resta de persones convivents).

A qui li faran el PCR en cas de possible contagi?

Altra cop serà Salut qui decidirà a qui cal passar la prova PCR per determinar si existeix o no un brot.

Si teniu més dubtes, podeu consultar el web que la Generalitat ha posat a disposició de la comunitat educativa.

Leave Comment