Personal (docents, PAS, PAE…)

personal

A les llars d’infants, escoles i instituts treballen molts tipus de personal professional diferent, alguns amb caire més pedagògics i altres amb caire més administratiu.

El personal docent.

El personal docent és el més rellevant atesa la idiosincràsia d’aquestes institucions. Està format per mestres i professors. Els mestres són persones capacitades a donar classes a infants d’entre 0 i 14 anys, depenent la formació específica. El professorat està capacitat per donar classes a infants de 12 a 18 anys, també depenent la formació específica.

De mestres n’hi ha de generalistes o primària (classes a infants de 6 a 14 anys) o bé especialistes. Les especialitats actuals són educació infantil (infants de 0 a 6 anys), música, anglès (o altres llengües estrangeres), educació física, educació especial i audició i llenguatge.

Atenció educativa. PAE.

El personal d’atenció educativa és aquell que té formació en atenció directa a l’alumnat però no tenen la titulació per programar activitats concretes, tot i que sí pot desenvolupar-les.

Actualment als centres podem trobar Tècnics d’Educació Infantil (TEI), Tècnics d’Educació Especial (EES) i Tècnics d’Integració Social (TIS). Aquests professionals formen part dels centres depenent les seves característiques: públics o privats concertats, centres de màxima complexitat, doble línia…

Administració i serveis. PAS.

El personal d’administració i serveis no fa atenció directa a l’alumnat (que no vol dir que no es relacioni). Sovint fan tasques administratives a la consergeria o secretaria. En formen part les persones administratives, lers persones auxiliars d’administració i en els instituts els i les conserges (a les escoles no formen part del col·lectiu PAS oficialment).

Altre personal.

A les escoles treballen altres professionals: monitoratge de menjador, vetlladors, neteja, cuina… els quals formen part també de la comunitat educativa i sense els quals els centres educatius no funcionarien amb normalitat. Ells també s’han de sumar al PEC i treballar-hi per al seu desenvolupament de manera ordinària.

Enllaç als articles de personal (docent, PAS, PAE…).

Deixa un comentari