El retorn a l’escola. Les tres M.

El retorn a l’escola és motiu de debat hores d’ara. Després de tot aquest temps de confinament els centres educatius hem fet un primer pas en la reobertura, però del tot insuficient si volem arribar a un sistema educatiu que asseguri l’equitat i la presencialitat.

Què hem d’assegurar en el retorn a l’escola a nivell de seguretat?

Òbviament el què més preocupa hores d’ara a les famílies entrn el fet educatiu són dos aspectes: com assegurar un centre educatiu sense contagis i com avançar en els aprenentatges en un entorn tan diferent.

Pel que fa al primer aspecte les escoles i instituts haurem de vetllar per la incorporació de la regla de les tres M: mans, metres i mascareta.

La regla de les tres M: mans, metres i mascareta. Ens ha de permetre assegurar entorns educatius el màxim de segurs higiènicament.

Formació docent.online

Quan diem “mans” ens referim a la necessitat de rentar-se-les més sovint i de millor manera. Així doncs caldrà vetllar per tenir les mans netes en entrar a l’aula, en el canvi d’activitat, abans i després d’anar al lavabo… i tot això acompanyat d’un aprenentatge en com utilitzar correctament el sabó, l’aigua, el procés d’esbandit…

En segon lloc, els “metres”, fan referència a la distància que caldrà mantenir sempre que la situació ens ho permeti. Actualment es parla d’una distància d’entre 1’5m i 2m. En el fons estem parlant d’intentar adequar-nos a situacions socials on la distància sigui de prudència. Certament aquest serà un tema difícil de treballar a l’escola atès que els infants, per naturalesa, es relacionen amb el tacte i el contacte. L’haurem de prohibir? No pas, només faltaria.

En tercer lloc, la “mascareta”. Aquesta eina ha passat a ser un complement necessari per assegurar evitar focus de contagis. La mascareta caldrà portar-la incorporada sempre que no es pugui assegurar la distància de seguretat. Així doncs, també tocarà als centres educatius fer una feina de conscienciació a tota la comunitat educativa, així com explicar el bon ús de la mateixa.

Quin és l’objectiu sanitari? I l’educatiu?

Sanitàriament parlant l’objectiu és reduir al màxim les probabilitats de contagi implementant mesures preventives. Aquesta manera de fer no pot provocar, però, el desvirtuament dels projectes educatius de centre que comporten, necessàriament, certs marges d’adaptabilitat a les mesures proposades.

Allò rellevant serà ser capaços de, en cas de contagi, identificar la traçabilitat de les persones que intervenen als grups i que aquests siguin el mínim de gent possible. Per això serà imprescindible un augment dels recursos humans per assegurar, no només la disminució de les ràtios als centres educatius, sinó la gestió del dia a dia del centre (atenció a la diversitat, substitucions de curta durada, hores de coordinació…).

Leave Comment