Què, comencem l’escola o no?

“Què, comencem l’escola o no?”, cada cop que surto de casa la mateixa pregunta, i jo la mateixa resposta: és clar que sí!

D’on ve el dubte sobre si comencem l’escola o no?

El dubte és la por, és el neguit, és el desconeixement envers dos grans temes: l’organització del centre escolar i la COVID-19.

Respecte la COVID-19 està tot més que dit, i jo no sóc especialista en salut per parlar-ne més. Només recordar la necessitat de les 3 M: metres, mans i mascareta.

En canvi, respecte l’organització del centre sí que puc parlar des del coneixement. Us poc assegurar que totes les direccions dels centres educatius de Catalunya han fet els seus deures, i han pensat en la millor organització (partint de l’autonomia de centres que dona la normativa actual) per, adequant-se al propi projecte educatiu de centre, donar resposta a les necessitats de seguretat i higiene que la situació actual de pandèmia requereix.

Reflexions al voltant del tancament escolar.

Cal reflexionar, a més, sobre els costos i beneficis del tancament escolar que hem tingut des de mitjans de març i fins al juny. Cal dir que l’alumnat que més ha patit aquesta situació ha estat aquell més vulnerable. Si justament ens hem dotat d’un sistema educatiu que té com a objectiu l’equitat en l’accés a les oportunitats, no té sentit que professionals de dins el sistema o la societat reclami el tancament del sistema, perjudicant aquells que ja surten d’un lloc més difícil.

L’accés a les noves tecnologies no és igual per a tothom, però tot i així, si alguna cosa ha quedat pal·lesa durant el confinament justament ha estat que l’escola i l’institut no es pot suplir per un ordinador. O no ha estat així? Mentre que alguns pares i mares han reclamat més hores d’ordinador, altres han vist l’alt preu que això ha pogut comportar.

Què hem après de tot plegat?

Si alguna cosa hem après, o això espero, és que cal avançar en models educatius més globalitzats i competencials, que permetin treballar competències transversals com l’aprendre a aprendre o bé la tecnològica. Però alhora també hem après de la importància de les relacions humanes, de la proximitat, d’una mirada d’ulls, del contacte del company, del compartir i del conflicte com a punt d’aprenentatge.

Així doncs, la resposta a la pregunta “comencem l’escola o no?” és òbviament sí, per necessitat, per responsabilitat, per professionalitat, pel futur.

Leave Comment