La normativa, aquella gran desconeguda.

La normativa sol ser aquella gran desconeguda però que afecta directament al dia a dia de les escoles i instituts.

Els centres educatius, els serveis territorials, els i les docents, les famílies com a usuàries, l’alumnat, les titulacions, les avaluacions, els currículums… i en general tot el sistema educatiu està regulat per diverses normes que conjuntament creen el cos normatiu del sistema educatiu.

Accedir a tota la normativa i tenir-la a l’abast no sempre és fàcil. A www.eduforum.cat creiem fèrmament que és una tasca rellevant, atès que és en base a la mateixa que els centres, les famílies, i tota persona vincualda al sistema, es pot desenvolupar amb garanties.

Quina normativa existeix?

Abans, però, creiem necessari esmentar que cal tenir la referència de les diferents normatives que ens podem trobar per tal de saber qui la promulga i on té afectació.

El nostre sistema polític ens porta a tenir tres rangs normatius, dels quals dos afecten directament al sistema educatiu: estatal, autonòmic i local. Són els dos primers els qui normativament regulen el gran marc normatiu, i els ens locals els queden poques competències, però algunes. D’aquestes, però, en parlarem en una altra ocasió.

A nivell estatal podem trobar:

· La Constitució.

· Llei orgànica: es requereix majoria absulta a les Corts Espanyoles.

· Reial decret: normativa aprovada pel govern central.

A nivell autonòmic podem trobar:

· Estatut.

· Llei ordinària: es requereix la majoria del Parlament.

· Decret: normes dictades pel govern.

· Ordre: norma dictada per la conselleria.

· Resolució: norma dictada per la conselleria.

A continuació us enllacem a la web d’edufòrum on hem recollit tota la normativa que regula el sistema educatiu català actualment. Esperem poder anar actualitzant-lo conforme surtin noves publicacions i que la normativa deixi de ser aquella gran desconeguda.

Una resposta a «La normativa, aquella gran desconeguda.»

Deixa un comentari