Té l’escola funció de guarderia?

Jo em pregunto si l’escola té funció de guarderia. Sabeu per què? Perquè és la funció principal que aquests dies la societat està reclamant en base a uns drets laborals dels adults. El sitema educatiu està àmpliament regulat en lleis, decrets, ordres, resolucions… així doncs, té aquesta funció?

Què diu la normativa sobre la funció de l’escola?

He llegit la llei orgànica reguladora del sistema educatiu espanyol, he llegit la llei d’educació de Catalunya, i fins i tot les normes d’inici de curs així com diversos decrets i resolucions i… sorpresa! La funció de guarderia no queda escrita enlloc. I doncs?

La societat en general espera de les escoles (i entenem escoles com a sistema educatiu en general) diversos objectius: la millora de les capacitats socials en el desenvolupament personal i col·lectiu, la millora en la cohesió social, l’equitat i la igualtat d’oportunitats… i tots aquests fins sí que estan recollits normativament, però no la custòdia d’infants mentre els adults treballen.

Què provoca que s’esperi de l’escola la funció de guarderia?

Declaracions públiques de polítics, pressió social per part de sectors de la comunitat educativa, el món empresarial i els objectius per sobre del benestar co·lectiu… la suma de diverses variables fan que la funció principal del sistema educatiu (que és educar, òbviament) es deixi de banda i passi a ser la custòdia dels menors mentre els grans treballen. És una concepció tan envellida que concep les escoles i instituts com a recintes tancats on aguantar els nens i nenes, independentment de les condicions que s’hi donin, a favor del consum i la producció econòmica.

S’entén (qualsevol persona tindrà una aproximació a aquesta visió) que hem de garantir com a societat el dret a la feina amb la conciliació familiar. Si aquesta ha de ser una funció a exercir pel sistema educatiu cal replantejar-lo per donar cobertura a totes les jorandes laborals existens al mercat. En la meva opinió no és la funció d’escoles, llars d’infants i instituts. En tot cas caldria tenir a la millora dels permisos de paternitat, maternitat, a la igualtat d’accés als llocs de treball…

Què podem fer per redreçar aquesta imatge?

Des del meu punt de vista només la suma col·lectiva dels treballadors i treballadores educatius pot aconseguir un tomb d’aquesta visió. Cal ser actius i exposar els objectius de la nostra feina entenent, clar, la necessitat dels adults a treballar. No diem que no s’hagi de resoldre aquesta situació, però sí cal defensar que no som la resposta que necessiten.

Leave Comment