La innovació i l’organització escolar són dues eines que actualment van molt de la mà.

Què és la innovació i l’organització escolar?

La innovació és el mecanisme a través del qual els centres educatius introdueixen millores per assolir millors resultats educatius. Aquest procés és realitzat pels propis professionals del centre (amb o sense ajuda externa). Sol partir de l’anàlisi del centre, del seu entorn, de les dificultats trobades, i del plantejament d’objectius de millora. Un cop plantejats els objectius s’estableixen activitats i indicadors d’avaluació. Feta la implementació (que pot necessitar d’assessorament en molts casos) s’avalua per decidir si queda com a pràctica al centre perquè s’han aconseguit els objectius, o bé s’elimina.

L’organització escolar va de la mà de la innovació perquè sovint són processos de reorganització dels recursos humans o del temps escolar els quins ens faciliten aquests processos d’innovació.

Tots els centres educatius són innovadors?

Certament tots els centres educatius donen respostes a les necessitats que es troben. I certament, cada cop són més els centres que apliquen processos d’innovació per donar aquestes respostes. Ara bé, oficialment per ser reconegut centre innovador cal participar d’algun dels projectes que el Departament d’Educació té en el seu “catàleg”.

Dins d’aquest marc trobem projectes lingüístics, projectes de sostenibilitat, projectes vinculats a les arts, a les tecnologies…

Enllaç als articles d’innovació i organització.

Leave Comment