Com ser professor de secundària.

Com ser professor de secundària.

Has pensat mai a ser professor o professora de secundària i no saps com? Aquí t’ho expliquem.

Requisits previs per ser professor o professora de secundària.

L’etapa d’educació secundària es divixeix en dues parts: obligatòria i postobligatòria. En aquest article en basarem en l’ESO (obligatòria) i batxillerat (postobligatòria). Queden a part altres parts de l’etapa postobligatòria.

L’etapa d’educació secundària obligatòria (ESO) i el batxillerat és impartida per llicenciats o llicenciades amb una capacitació pedagògica adquirida. També poden impartir docència doctorats, enginyers i titulats en una arquitectura.

Així doncs, la persona que vol impartir docència en un institut caldrà que sigui llicenciat o tingui un grau universitari.

El màster de formació del professorat.

Diferents universitat de Catalunya tenen en oferta el màster de formació del professorat, que substituteix l’antic CAP (certificat d’aptitud pedagògica).

Aquesta titulació ofereix orientació professional per adquirir les competències necessàries per fer classes a la ESO, al batxillerat i a la formació professional.

Té una durada d’un curs acadèmic i té una part de classes lectiva i una part de pràctiques que caldrà realitzar en un dels centres ofertats pel propi Departament d’Educació.

Sortides professionals.

Es pot optar per treballar en un centre privat, un centre privat concertat o un centre públic.

En els dos primers casos caldrà enviar els currículums i s’accedeix com a qualsevol lloc de treball del mercat lliure.

En el cas d’un centre públic es pot iniciar el procés de treball a partir de la borsa de substitucions i interinatges o bé optar per accedir a través dels concursos d’oposicions públics.

Leave Comment