Famílies i escola, compartir l’educació.

famílies i escola compartir l'educació

Un cop s’ha triat centre educatiu és important tenir clar que en aquest procés les famílies i l’escola tenen com a objectiu principal compartir l’educació dels infants.

Què vol dir compartir l’educació entre famílies i escola?

El sistema educatiu actual està pensat per anar molt més enllà de l’acumulació d’aprenentatges. Actualment les escoles i instituts treballen no per l’adquisició de coneixements tipus les comarques de Catalunya o els rius (que també, si s’escau); sinó que volen anar molt més enllà aconseguint que els nens i nenes tinguin capacitat crítica davant els plantejaments actuals de la societat.

Què vol dir això i que significa en la relació família – escola? Doncs vol dir que els Projectes Educatius dels Centres han de formar part de la realitat de la família per tal que el procés educatiu tingui realment significat per l’infant.

Això significa que les famílies, a través dels mecanismes de participació, han d’enriquir els PEC aportant el màxim del seu coneixement i sent prou permeables com perquè el PEC arribi a casa.

Com puc participar com a família al meu centre?

Tal i com explica el propi Departament d’Educació les famílies tenen el dret i el deure de participació de la vida escolar. Per fer-ho es pot aconseguir a través de les AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnat). Darrerament han adquirit altres nomenclatures (CAFI, AFA…).

Alhora les famílies poden ser representants als consell escolars, ja sigui triats democràticament o bé com a representant de l’AMPA dins el consell escolar.

Finalment, molts centres educatius tenen comissions mixtes de treball equip docent – famílies, o bé hi ha mecanismes de col·laboració (sortides, festes…).

Enllaç als articles de família i escola.

Deixa un comentari