Què és l’educació primària?

L’educació primària és l’etapa educativa compresa entre els 6 i els 12 anys. Es divideix en tres cicles de dos cursos cadascun. Així doncs, trobem 1r i 2n de cicle inicial, 3r i 4t de cicle mitjà, i 5è i 6è de cicle superior. Es pot donar el cas que algun centre parli de 1r i 2n de cadascun dels cicles: 1r i 2n de CI, 1r i 2n de CM, i 1r i 2n de CS.

Per què és important l’educació primària?

L’educació primària és obligatòria segons el nostre marc normatiu actual. És important l’escolarització en aquesta etapa atès que implica l’accés al procés de lectoescriptura, l’accés al procés de socialització, i la introducció al món acadèmic.

Qui imparteix l’Educació Primària? Com estudiar per ser mestre/a?

L’Educació Primària és impartida per mestres. Actualment per ser mestre o mestra cal ser titulat en un grau universitari que acrediti la titulació de magisteri. A més, si es vol ser especialista, caldrà cursar un màster en l’especialització corresponent.

Per accedir al grau de magisteri actualment es demana una prova extra a part de la selectivitat. Aquesta prova té com a objectiu revalorar la tasca docent socialment.

Quines són les competències bàsiques? Hi ha currículum?

El currículum de primària té les mateixes competències bàsiques que el de secundària:

  • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
  • Competències artística i cultural.
  • Tractament de la informació i competència digital.
  • Competència matemàtica.
  • Competència d’aprendre a aprendre.
  • Competència d’autonomia i iniciativa personal.
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
  • Competència social i ciutadana.

L’etapa de primària té un currículum i ordre d’avaluació propis també consultables al web de normativa.

Enllaç als articles d’educació primària.

Leave Comment