Matemàtiques manipulatives: la suma.

matemàtiques manipulatives suma

Les matemàtiques manipulatives solen ser un repte per als i les mestres, ja sigui la suma o altres conceptes. Com enfoquem l’activitat perquè sigui realment significativa? Com ho fem perquè sigui manipulatiu i l’infant pugui “tocar” allò que fa?

Matemàtiques manipulatives: la suma.

La suma, l’afegir, sol ser un concepte altament treballat ja des de ben petits. Una manera lúdica per treballar aquest concepte, i complementar-lo amb l’aproximació, el més gran que, el més petit que… és el joc de taula Piko Piko.

El joc de taula, una eina pedagògica.

El joc de taula, a part de la vessant més lúdica, pot ajudar a treballar, reforçar, introduir…i manipular conceptes matemàtics que a vegades són complexes. No només el joc de taula que presentarem avui ens ofereix aquest aspecte, però és un bon exemple de joc que permet divertir-se i, sense un esforç gran, aprendre de manera compartida matemàtiques.

El Piko Piko: matemàtiques manipulatives i significatives.

· Objectiu del joc.

L’objectiu del joc és ser la gallina que mengi més cucs.

Per poder menjar cucs la suma dels daus ha de ser igual o més gran que el número que valen els cucs.

· Què conté el joc?

El joc conté 16 peces de cucs, numerades del 21 fins al 36. Tenen un nombre de cucs dibuixat que van des d’1 cuc fins a 4 cucs.

També conté 8 daus amb els valors de l’1 al 5, i la sisena cara conté un cuc dibuixat.

Normalment s’acompanya de les normes del joc.

· Com es juga?

Es disposen totes les peces de cucs per ordre numèric del 21 al 36 de tal manera que tothom les pugui veure.

El primer en jugar (es pot triar a l’atzar, o començar la persona més petita o més gran…) llença tots els daus. En aquesta tirada haurà de triar una de les sis opcions que els daus li poden oferir: valor numèric o els cucs. Quan hagi triat, haurà de retirar tots els daus que continguin aquell valor i reservar-los. Cal tenir present que el cuc val 5 punts, igual que el número 5, però no equival al 5.

Continuarà fent el mateix amb els daus sobrers fins que passi alguna de les situacions següents:

· La suma dels daus és igual o superior al número de la fitxa de cucs que es vol menjar. En aquest cas, i sempre i quan tingui cucs entre els daus retirats, podrà agafar la peça dels cucs que es menja. En aquest cas haurà de reservar-la davant seu fent una muntanya i passar el torn a la següent persona.

· La suma dels punts és inferior al número de la fitxa de cucs que es vol menjar, o bé la tirada és fallida (es considera tirada fallida si no pot agafar més daus. Si ja ha agafat els dosos i els tresos, i a la següent tirada surten els mateixos valors, no pot tornar-los a agafar. També seria tirada fallida si no hi ha cucs en els daus reservats.), es deixaria bocaterrosa la fitxa de cucs amb valor més alt i es perdria el torn.

Conforme el joc avança es poden donar altres casuístiques que resolem a continuació:

· La tirada és correcta (té cucs i suma el valor d’una peça de cucs), però la peça de cucs que es vol agafar ja no hi és (o bé està girada, o bé la té algú en la seva propietat). Si està girada, es podrà agafar la següent amb el valor més petit que estigui disponible de la mostre general. Si justament coincideix amb el valor de la darrera peça de cucs menjada per una altra gallina, aquesta es podrà robar (per això és important anar fent una muntanya amb els cucs menjats, perquè només et poden robar la darrera).

· Fi del joc.

El joc acaba quan no queden més peces per agafar de la mostra general. Es proclama guanyadora o guanyador la gallina que més cucs ha menjat.

Les matemàtiques, on són?

Tal i com es pot veure, aquest joc ens permet treballar les 4 competències que inclou l’àmbit matemàtic al currículum d’educació primària:

· Resolució de problemes.

· Raonament i prova.

· Connexions.

· Comunicació i representació.

El fet de predir què pot passar a la següent tirada, la suma dels daus, l’aproximació als resultats, l’anticipació als possibles resultats de la suma de la següent tirada…fan entrar en joc totes les dimensions de manera transversal.

T’interessa el joc?

Deixa un comentari