Els diaris de classe, una eina d’avaluació formativa.

els diaris de classe

Els diaris de classe són una bona eina metodològica per iniciar-nos en el procés de l‘avaluació formativa. Però ben bé, què és això de l’avaluació formativa i per a què serveix el diari de classe?

L’avaluació, eina clau en l’aprenentatge.

Els bons i els mals estudiants es diferencien en la capacitat d’autoavaluació, entre altres aspectes (reconeixement dels objectius, dels criteris d’avaluació…).

La capacitat d’autoavaluació lligada a l’aprenentatge és aquella capacitat que té la persona de veure on comet errors, identificar-los, i planificar propostes que estimulin la millora en els mateixos. Així doncs, aplicar processos d’autoavaluació en una producció escrita no passa, ni de prop, per la correcció clàssica que qualsevol docent pugui fer remarcant mitja pàgina en colors vermells, indicant una nota final i fent comentaris illegibles per a la majoria d’alumnes.

Si realment volem ajudar i promoure alumnat crític i autònom cal dotar-lo d’estratègies, d’eines i de recursos que els ajudin a adquirir la capacitat d’autoavaluació. Entre ells, i des de fa temps que són coneguts, apareixen els diaris de classe.

Freinet ja en parlava!

Freinet (1896 – 1966) ja parlava als seus postulats pedagògics sobre la importància de l’autoavaluació, i presentava com a eina pedagògica els diaris de classe.

Aquesta eina és una pràctica que promou l’anàlisi que porti al professorat i a l’alumnat a identificar si reconeixen l’objectiu de treball, si saben quins són els obstacles a superar, i a regular totes aquestes percepcions.

Així doncs, planificar la incorporació d’aquesta eina en el dia a dia de l’aula voldrà dir que necessitarà temps, acompanyament, modelatge i capacitació. I alhora vol dir que haurem de deixar de fer coses que fins ara fèiem, i que en el fons són una pèrdua de temps per a tothom.

Vull fer diaris de classe, per on començo?

Per sort tenim al nostre abast un munt de recursos que ens poden ajudar a incorporar els diaris de classe al nostre dia a dia. Recomanem la lectura que des de la Xarxa de Competències Bàsiques ens aporten, veient així implementacions concretes en centres reals. Perquè els i les docents també hem d’aprendre a incorporar aquestes eines metodològiques a les nostres aules.

Deixa un comentari