Currículum educació visual i plàstica.

L’àrea d’educació visual i plàstica compta amb un currículum a desenvolupar. Dins d’aquest currículum trobem competències i criteris d’avaluació, alhora que continguts, vinculats a la capacitat crítica davant dels estereotips de cos. A més, socialment el tema de la cosificació de la dona ha pres darrerament molta rellevància.

Currículum educació visual i plàstica: una proposta.

La Dra. Mª Nieves Corral Rey ens presenta al document adjunt una proposta pedagògica entorn l’educació visual.

A Catalunya aquesta necessitat de relació cap a les fonts d’informació audiovisual queda relegada a un paper poc present als centres educatius. Sol ser des de l’àrea d’educació visual i plàstica des d’on, d’alguna manera, cal donar-li cabuda a la necessitat de capacitat crítica, d’anàlisi, de contrast d’opinions, entorn tot allò que té a veure amb la comunicació audiovisual.

És veritat que a les escoles i instituts veiem pel·lícules, documentals, imatges, pintures… però estem els i les docents preparades per ajudar en la crítica constructiva al nostre alumnat? Tenim recursos? I formació? Ens hem plantejat com aquest fet afecta a l’evolució psicològica dels nens i nenes? És possible que el cànon de bellesa, de cos perfecte, de la imatge de gènere…vingui donada sovint per aquests mitjans? I si és així, quin paper té l’educació en aquest procés?

La Dra. Corral planteja la necessitat de donar cabuda a aquesta matèria en el sistema educatiu de manera obligatòria, al mateix nivell de la llengua i les matemàtiques. I tu, què en penses?

1 Comments

  1. Pingback: Educació audiovisual, és necessària? – EduFòrum.cat

Leave Comment