Com millorar la comprensió lectora: el model docent.

Millorar la comprensió lectora sol ser un dels grans objectius, un dels grans reptes, i un dels grans maldecaps dels centres educatius. Escoles, instituts i famílies busquen mecanismes per facilitar que la comprensió lectora dels infants millori.

En aquest article incidirem en la rellevància del model docent com a eina de millora en la comprensió lectora dels nens i nenes.

Millorar la comprensió lectora, cosa de tots.

En primer lloc és important indicar que l’hàbit lector s’adquireix, en general, per imitació. Tot i existir casos en què hi ha infants lectors sense models propers, és realment difícil que un nen o nena llegeixi sense que hi hagi persones lectores a casa. I quan parlem de lectors, no cal que sigui de novela, pot ser perfectament d’altres models textuals com ara diaris, revistes, còmics…

Per això, totes les guies de com tenir fills i filles lectors porten implícit el paper de la família com a model de lectura. Si a casa no existeixen moments en què la lectura és important, difícilment aconseguirem que els nostres nens i nenes llegeixin.

El o la docent, model de lectura.

Però quan parlem d’imitació i model, no ens podem quedar només en què un infant vegi com un adult llegeix. Els i les docentes hem d’anar molt més enllà. Per això, cal parlar de les tres fases que existeixen en el procés de lectura: previ, durant i final.

Previ a la lectura la persona, davant d’un text, es planteja si és capaç d’ifentificar-lo pel seu model, pel títol, per les imatges que puguin tenir, per la font d’on surt… i connecta les idees que li sorgeixen amb les idees que pot preveure que li respondrà aquell text. D’aquest procés se’n parla poc a l’escola, i cal incidir-hi de manera verbal per explicitar-lo davant de l’alumnat i que sigui capaç d’imitar-lo. Aquest procés d’aproximació als documents escrits és necessari si busquem que la comprensió lectora sigui màxima.

Durant la lectura la persona que llegeix va reinterpretant els continguts arrel de les idees que ha previst resoldre. Són tal i com les preveia? M’està plantejant respostes noves? M’estan sorgint nous dubtes? Entenc allò que em diu? Em reformula idees preconcebudes? Tot aquest procés mental no l’hem après sols, sinó per imitació d’un altre adult que l’ha fet davant nostre. Per això, és important en els moments en què el mestre llegeix, aturar-se i reflexionar sobre el procés de comprensió del text, per evidenciar les estratègies que es fan servir per comprendre’l.

Finalment, un cop conclòs el procés de lectura, caldrà repassar els conceptes llegits i veure si els hem adquirit. Sovint, quan un text és complicat, amb una sola lectura no en tenim prou. Evidenciar que cal ser capaços de rebuscar la informació en el text és necessari com a estratègia de comprensió lectora exitosa.

Conclusions.

La comprensió lectora és una capacitat a treballar i assolir en el moment social actual. Una manca de comprensió lectora comportarà una manca d’autonomia social, per això no és permissible que els centres educatius no tingui com a objectiu prioritari aquesta capacitat.

El model que pot oferir un docent és una de les estratègies a desenvolupar en l’adquisició d’aquesta competència. No serà exclusiva, però sí una eina clau en aquest procés tan complicat com necessari que és la lectura.

Leave Comment