millorar la comprensió lectora_ el model docent

Com millorar la comprensió lectora: el model docent.

Millorar la comprensió lectora sol ser un dels grans objectius, un dels grans reptes, i un dels grans maldecaps dels centres educatius. Escoles, instituts i famílies busquen mecanismes per facilitar que la comprensió lectora dels infants millori. En aquest article incidirem en la rellevància del model docent com a eina de millora en la comprensió

Disseny universal de l'aprenentatge_ araword

Disseny universal de l’aprenentatge (DUA): AraWord.

El Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA) parteix d’imitar el model arquitectònic dels darrers 15 anys, on les i els arquitectes han pensat sistemes d’accés universal per a tothom. El símil més conegut és la rampa al costat de l’escala. A l’arquitectura dels anys del S. XX ningú pensava en la necessitat de tenir una rampa

matemàtiques manipulatives suma

Matemàtiques manipulatives: la suma.

Les matemàtiques manipulatives solen ser un repte per als i les mestres, ja sigui la suma o altres conceptes. Com enfoquem l’activitat perquè sigui realment significativa? Com ho fem perquè sigui manipulatiu i l’infant pugui “tocar” allò que fa? Matemàtiques manipulatives: la suma. La suma, l’afegir, sol ser un concepte altament treballat ja des de

avaluació formativa distància

L’avaluació formativa a distància: alumnat en entorns socioeconòmicament desafavorits.

Un cop el Departament d’Educació ha demanat als equips docents l‘elaboració d’una proposta pedagògica que iniciï el tercer trimestre, els i les mestres s’han de plantejar com fer una avaluació formativa a distància. Què és l’avaluació formativa? Avaluar de manera formativa vol dir ser capaç de reflexionar sobre quins aspectes he adquirit i quins aspectes

educació emocional a l'escola

Educació emocional a les escoles.

Fa temps que l’educació emocional a les escoles és una realitat. Està present des d’educació infantil fins a cursos de secundària, malgrat ho està més en cursos baixos. Què és l’educació emocional? L’educació emocional és la identificació de les emocions i la gestió de les mateixes en situacions socials reals. L’educació emocional a l’escola té

personalització dels aprenentatges

Personalització dels aprenentatges a través de l’avaluació.

L’avaluació és, des del nostre punt de vista, l’eina clau en els processos de millora dels centres educatius i de la personalització dels aprenentatges. Si realment volem fer processos de canvi significatius no podem partir de cap altra visió que no impliqui modificar l’avaluació tal i com s’ha entès històricament. En les darreres entrades hem

criteris d'avaluació

Com compartir els criteris d’avaluació: la conversa.

Seguint amb el tema de l’avaluació, on ja n’hem parlat a la darrera entrada, hem explicat que un dels inicis en els canvis metodològics és compartir els criteris d’avaluació amb el nostre alumnat. Però, com ho hem de fer? Quan indiquem la necessitat de com compartir els criteris d’avaluació volem anar molt més enllà del

avaluació

Canvis reals a l’aula: per on començar?

Quin ha de ser el motor del canvis reals a l’aula si volem assolir uns nivells d’adquisició de les competències bàsiques del nostre alumnat òptim? Com ens podem assegurar que els infants donen el màxim de si mateixos fins assolir la màxima capacitació? Sens dubte en l’avaluació trobem la resposta. L’avaluació és un mecanisme a

mediació

La mediació escolar.

Aprendre a conviure comporta aprendre a resoldre conflictes, i aquí apareix la mediació escolar. I resoldre conflictes comporta, alhora, la necessitat d’adquirir habilitats socials, lingüístiques, psicològiques… Davant d’un conflicte la persona es pot col·locar en cinc posicions diferents (competitivitat, evitació, compromís, acomodació o col·laboració). Per això, cal buscar maneres d’arribar a la negociació i al

llengua catalana

La llengua vehicular a l’escola.

La llengua vehicular a l’escola és, ha estat i serà un tema de debat a Catalunya pel fet de tenir més d’una llengua oficial al territori. Tots els centres educatius de Catalunya tenen l’obligació de fer públic el seu Projecte Lingüístic de Centre. En aquest document, que deriva del Projecte Educatiu de Centre, han de