Disseny universal de l’aprenentatge (DUA): AraWord.

El Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA) parteix d’imitar el model arquitectònic dels darrers 15 anys, on les i els arquitectes han pensat sistemes d’accés universal per a tothom. El símil més conegut és la rampa al costat de l’escala. A l’arquitectura dels anys del S. XX ningú pensava en la necessitat de tenir una rampa al costat de les escales d’accés als edificis. Avui en dia no concebim la possibilitat de no posar-ne, però no pensant exclusivament en les persones que van en cadira de rodes, sinó com un accés facilitador a més persones: gent gran, infants, cotxets… és a dir, es busquen sistemes d’adaptació que són útils per a la gran majoria de persones, i fins i tot ho poden ser per moments donats i deixar-ho de ser (imaginem una persona que va amb crosses, utilitzarà la rampa mentre les porti, i potser tornarà després a utilitzar les escales).

El Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA) a l’educació.

En el món educatiu el DUA comença a ser una realitat cada cop més visible. Òbviament estem parlant de sistemes d’atenció a la diversitat universals però que ens permeten arribar al màxim del nostre alumnat en entorns on l’atenció individualitzada és complexa.

El DUA en educació té com a objectiu oferir múltiples maneres de comprometre’s, múltiples maneres de representar i múltiples maneres per a l’acció i l’expressió. És en aquest àmbit on apareixen eines com la que presentarem avui: AraWord.

AraWord, eina DUA.

L’AraWord és una eina oberta i gratuïta accessible en català i castellà, entre altres llengües. Aquesta eina s’instal·la fàcilment a sobre dels editors de textos habituals dels nostres ordinadors, oferint la possibilitat que introduïnt una paraula aparegui automàticament un pictograma indicatiu.

Per veure la importància d’un pictograma ho podem comparar amb la següent activitat. Imagina’t que et trobes en un aeroport i no entens la paraula “toilette”. En canvi si al costat de la paraula escrita veus el símbol conegut de l’home i la dona separats per una ratlla, automàticament identifiques que la paraula vol dir lavabo. Això és el DUA.

AraWord compta amb una web completament actualitzada que facilita la introducció d’aquesta eina als centres educatius.

L’objectiu de l’AraWord no és cap altra que proporcionar altres sistemes d’ímput d’informació als infants. No estarem només ajudant als nens i nenes que tenen dificultats de lectura, sinó també a aquells que els manca capacitat de concentració, a aquells que tenen dificultats en l’estructura de la frase, a aquell més apàtic i fins i tot pot ser una eina motivacional.

Altres eines d’atenció a la diversitat

A formaciodocent.online ja hem parlat d’altres sistemes d’atenció a la diversitat, com ara l’avaluació .

Els espais de reflexió pedagògica als centres ens han de permetre la millora en l’atenció individualitzada dels nostres infants.

Leave Comment