Aprenentatge cooperatiu online. Xarxa Khelidôn.

Els passats 6 i 7 de juliol es van dur a terme les jornades sobre aprenentatge cooperatiu que bianualment celebra la Xarxa Khelidôn, i en aquesta situació es va parlar de l’aprenentatge cooperatiu online. En aquest cas el tema a tractar va ser com implementar estructures, dinàmiques i avaluació cooperativa en un estat de confinament. Veiem una mica què és la Xarxa i quines conclusions van treure els i les participants.

Aprenentatge cooperatiu online, Xarxa Khelidôn.

Per formar part de la Xarxa Khelidôn cal que el centre educatiu es formi en aprenentatge cooperatiu al llarg de tres cursos, amb el compromís de desenvolupar un Projecte d’Aprenentatge Cooperatiu que impregni el centre d’aquesta metodologia, amb l’objectiu de millorar la inclusió i els resultats educatius.

El promotor de tota aquesta xarxa va ser el Dr. Pere Pujolàs, pare de l’aprenentatge cooperatiu a Catalunya i promotor de formacions en centre d’impacte directe a l’aula.

Els centres que ho desitgen només han de contactar amb el Grup de Recerca en Atenció a la Diversitat del CIFE de la UVic i sol·licitar la formació. El programa CAAC (Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar) impregnarà a tota la comunitat educativa de les bondats i dificultats de la metodologia cooperativa com a mesura universal d’atenció a la diversitat.

Jornades online.

Cada any es celebren o les jornades o el simposi. Mentre que les jornades són més d’àmbit català (tot i que a les darreres van participar persones de la resta d’Espanya), el simposi té un caire més gran.

Tal i com hem comentat amb anterioritat, les jorandes celebrades plantejaven la pregunta de com mantenir l’aprenentatge cooperatiu durant processos de confinament i mentre l’escola o l’institut és telemàtic. Els i les participants van poder exposar les seves experiències i es va poder veure com molts centres havien desenvolupat petites accions que permetien que els grups base mantinguessin una rutina de treball en grup.

Alhora es va plantejar el repte de com enfrontar-se a la situació d’un nou confinament durant el curs 2020-2021. Els i les docents van proposar mesures concretes en base a tres eixos de treball:

1.- El paper de les famílies en l’aprenentatge cooperatiu online. Factors d’exclusió i compensació.

2.- Usos de plataformes online al servei de l’aprenentatge cooperatiu entre l’alumnat.

3.- L’aprenentatge cooperatiu online en els contextos mixtos i en el retorn a l’escola presencial.

De cadascun d’aquests eixos es van arribar a unes conclusions que es poden veure als padlets adjunts:

Eix 1

Eix 2

Eix 3

Leave Comment