escola nova

L’Escola Nova millora resultats?

Quan un centre educatiu inicia un procés de canvi ho ha de fer marcant uns objectius a assolir i uns indicadors d’avaluació. Per bé o per malament, el sistema educatiu català s’ha dotat d’uns indicadors d’avaluació externs que volen avaluar el nivell d’assoliment de les competències bàsiques de l’alumnat. Sense anar més lluny estem avaluant

els diaris de classe

Els diaris de classe, una eina d’avaluació formativa.

Els diaris de classe són una bona eina metodològica per iniciar-nos en el procés de l‘avaluació formativa. Però ben bé, què és això de l’avaluació formativa i per a què serveix el diari de classe? L’avaluació, eina clau en l’aprenentatge. Els bons i els mals estudiants es diferencien en la capacitat d’autoavaluació, entre altres aspectes

funcions de l'avaluació

Funcions de l’avaluació

Històricament quan hem parlat de les funcions de l’avaluació ens hem cenyit a la qualificació. És la funció que serveix per certificar o acreditar un aprenentatge. Però ha de ser aquesta la funció de l’avaluació a l’escola o a l’institut? És això el què la societat espera de nosaltres, educadores i educadors? És el què

aprenentatge competencial

Treballem per competències?

Moltes escoles i instituts, per no dir tots, diuen que treballen per competències. Acompanyen aquesta frase de paraules com aprenentatge significatiu, competencial, proper, enriquidor, individualitzat, valuós, natural,… Intentem posar una mica de llum en tot el debat creat entorn l’aprenentatge competencial. Aprenentatge competencial vs què? En primer lloc cal dir que els infants no “treballen”