Plantejar-se què és el currículum i per a què serveix és de naturalesa pedagògica cabdal.

Currículum. Què és?

El currículum és la normativa que regula els objectius, els continguts, els criteris d’avaluació i tot allò referent als aprenentatges d’una etapa educativa. El currículum pot fer referència a capacitats, competències bàsiques i processos d’avaluació dels infants.

Alhora el currículum establirà les àrees o àmbits de treball així com les hores de mínims i màxims de cadascuna d’elles.

Currículum. Per a què serveix?

Hi ha autonomies que tenen les competències en educació i altres depenen directament del Ministerio de Educación . A Catalunya cal sumar a aquest fet els mecanismes normatius que regulen l’autonomia dels centres educatius. El currículum és la normativa que ha d’assegurar un eix vertebrador del sistema, implementant uns mínims d’aprenentatge i homologant els títols educatius dins el sistema.

És igual a totes les etapes educatives?

No. Cada etapa educativa té el seu propi currículum, i fins i tot dins d’algunes etapes educatives el currículum es diferencia segons el cicle (com és el cas d’educació infantil, on existeix un currículum del primer cicle i un currículum del segon cicle).

De qui depèn el currículum a Catalunya?

A Catalunya la competència en Educació està traspassada des de l’Estat. Per això el currículum a Catalunya depèn directament de la Conselleria d’Educació.

Amb tot, la ciutadania és coneixedora que depenent del govern central hi ha moments de més tensió i s’han viscut moments històrics en què les competències en educació han estat objecte de debat. És el cas de la famosa Llei Wert, on hi havia una intromissió en diferents àmbits competencials catalans.

On puc consultar el currículum de cada etapa educativa?

El currículum de cada etapa educativa el trobaràs penjat a les webs del Departament d’Educació així com a la nostra web de normativa.

Veuràs, a més, que el currículum de cada etapa (que sol ser un Decret) va acompanyat d’una ordre d’avaluació que complementa aquest decret.

Currículum. Què és? Per a què serveix?

I des del teu punt de vista, el currículum què és i per a què serveix?

Enllaç als articles de currículum.

Leave Comment